Sejalice za ziti prenicu kukuruz
PROIZVODNJA
Sejalice Delovi  


ŽITNA SEJALICA BANAT 20 reda

OPIS ŽITNE SEJALICE BANAT 20 REDA
Sejalica se u radu oslanja na točkove, dok su u transportu nošene polugom traktora. Hidrauličkim uređajem traktora sejalica se stavlja u radni ili transportni položaj. Glavni sklopovi sejalice su: aparati za izbacivanje semena, sanduk za seme, uređaj za regu-lisanje ovora promena veličine zrna, uređaj za regulisanje setvenih normi, pogonski mehanizam, lule sa ispusnim teleskopskim cevima, diskovi i markeri.

Broj redova .............................................20
Razmak između redova.............................8-12cm
Radni zahvat.............................................2,4m
Zapremina sanduka za seme......................3201
Toćkovi.....................................................4,5x14AM
Pritisak u pneumaticima.............................1,5 bara
Dnevni učinak za 10 sati rada....................18 ha
Masa prazne sejalice sa raonim ulagačem...377 kg.
Masa prazne sejalice..................................415 kg.

Više informacija putem mejla plamet.rs@gmail.com ili na tel: 023/535-038 mb.tel: 063/536-522

20 REDNA SEJALICA ZA STRNA ZITA

.

.

.

.

.

.

.

.