Sejalice za ziti prenicu kukuruz
PROIZVODNJA
Razno   Delovi  


REZERVNI DELOVI ZA SEJALICU
.
SEJALICA ZA KUKURUZ OLT MEHANIČKA 650 - 1016

ŠIFRA ZA PORUČIVANJE NAZIV REZERVNOG DELA KATALOŠKI BROJ SLIKA
Grupa: PIRAMIDA
650 GREDA 4 REDA 6407-375
651 GREDA 6 REDA 6413-605
652 PIRAMIDA 6406.01.01
653 STEGA 6406.00.00.01
654 PODMETAČ STEGE 6406-638
655 VIJAK M14X205m
VIJAK M14X205m
656 VISAK 6406-26
657 RUKAVAC PIRAMIDE 6406-27
658 PODUPIRAČ 6406-02
659 SPOJNICA 6406-629
660 UZENGIJA 6406-627
661 PUŠKICA 6406-639
662 PIRAMIDA KPT 6406-01
Grupa: MARKER
670
671 DISK MARKERA 6202-375 DISK MARKERA
672 OSOVINA MARKERA 203.14.00.03 OSOVINA MARKERA
673 OSLONAC MARKERA 6413.05.00.02
674 POLUGA ZA REGULACIJU 203.14.00.02
675 KOTUR 6406.05.03.01
676 SAJLA MARKERA
677 NOGA MARKERA 6413.05.00.03
678 BLOK. PRSTEN VELIKI 6406-214
679 BLOK. PRSTEN MALI
680 POSTOLJE RUČICE MARKERA 6406.07.00.01 POSTOLJE RUČICE MARKERA
681 RUČICA MARKERA 6406.07.00.03
682 UZENGIJA PREBACIVAČA
MARKERA
6406-640 UZENGIJA PREBACIVAČA
683 PREBACIVAČ MARKERA KPT 6406.07
Grupa: TURBINA
700 POSTOLJE 6406.11.01.03
701 KARDANSKO VRATILO 6406.11.01.04 KARDANSKO VRATILO
702 ODSTOJNIK KARD. VRATILA 6406-345
703 ČEP KARD. VRATILA 6406-346
704 REMENICA 6406-347
705 LEŽAJ 6306
706 ROTOR 6406.11.02 ROTOR
707
708 DEFLEKTOR 6406-388 DEFLEKTOR
709
710 VRATILO 6406-378 VRATILO
711 NALEPNICA TURBINE 6406-369
712 ODSTOJNIK VRATILA 6406-379
713 VIJAK VENTILATORA 6406-381
714 PLAŠT TURBINE SPOLJNI 6406-384
715 RAZVODNIK 6 IZVODA 6406-385
716 RAZVODNIK 4 IZVODA 6408-385
717 KLINASTI KAIŠ  6406-387 KLINASTI KAIŠ
718 GUMENA KAPICA 6410-429 GUMENA KAPICA
719 OSLONAC TURBINE LEVI 6406.11.00.05A OSLONAC TURBINE LEVI
720 OSLONAC TURBINE DESNI 6406.11.00.06A
721 TURBINA KOMPLET 6410.15
722 POSTOLJE TURBINE 4610.15
723 CREVO KOMPLET 4 REDA 6408-649
724 CREVO KOMPLET 6 REDA 6406-649
725 ŠELNA ZA CREVO 6406-648
726 GLAVČINA TURBINE
GLAVČINA TURBINE
727 ŠIPKA-PODUPIRAČ TURB 6406-644
Grupa: KANDŽASTA SPOJKA
750 OSOVINA KANDŽ. SPOJNICE 6406-284 OSOVINA KANDŽ. SPOJNICE
751 DEO SPOJNICE DESNI 6406-291 DEO SPOJNICE DESNI
752 OPRUGA SPOJNICE 6406-292 OPRUGA SPOJNICE
753
754 DEO SPOJ. LEVI DO LANČ. 6406-294 DEO SPOJ. LEVI DO LANČ.
755 SEGER FI36
SEGER FI36
756 LANČANIK Z24 64066406-295 LANČANIK Z24
757 PLOČA LEŽALA 6406-1121 PLOČA LEŽALA
758 PLOČA SA ZUBOM 6211-216 PLOČA SA ZUBOM
759 PODLOŠKA FI37 6406-296
760 ČAURA LEŽAJA 6406-286 ČAURA LEŽAJA
761 TELO LEŽAJA 6406-1111
762 MAZALICA M6
763 LEŽAJ KPT 6406.32.02.01
764 KANDŽ.SPOJNICA KPT 6406.32.02 KANDŽ.SPOJNICA KPT
Grupa: POGONSKI TOČAK
765 UNUTRAŠNJA GUMA 5x15
766 SPOLJNA GUMA 5x15
767 FELNA 6406.03.01.01
768 TOČAK KPT 6406.03.01
769 LEŽAJ 6303 LEŽAJ
770 GLAVČINA TOČKA 6406.03.02.01
771 ČAURA GLAVČINE TOČKA 6406-50
772 GLAVČINA TOČKA KPT 6406.03.02
773 ORING PRSTEN FI36.2x3
774 LANČANIK Z32 6406-83 LANČANIK Z32
775 LANAC 12.7x4.88x7.75-134ČL.
776 ELASTIČNA ČIVIJA FI8x36
777 NOSAČ POGON. TOČKA 6406.32.00.01
778 NOSAČ ZATEZAČA 6406.32.01.01
779 PLASTIČNI TOČKIĆ 6406-1105
780 ELASTIČNA ČIVIJA FI4x24
781 OPRUGA ZATEZAČA 6406-1151
782 POKLOPAC POG. LANCA 6406.32.00.02
783 GRANIČNIK 18 6406-629
Grupa: MENJAČKA KUTIJA
790 NOSAČ MENJAČKE KUTIJE 6406.33.01.07
791 SKLOP LANČANIKA 4 KOM 6406.33.02 SKLOP LANČANIKA 4 KOM
792 SKLOP LANČANIKA 3 KOM 6406.33.03
793 NOSAČ ZATEZAČA LANCA 6406.33.00.01
794 PLOČICA ZATEZAČA LANCA 6406.33.00.02
795 RUČICA PREBACIVAČA 6406.33.00.03 RUČICA PREBACIVAČA
796 PRITISKIVAČ 6406.04.00.04 PRITISKIVAČ
797 RUČICA PRITISKIVAČA 6406.04.00.05
798 REGULATOR ZATEZ. LANCA 6406.33.00.06
799 POKLOPAC MENJAČA 6406.04.00.07 POKLOPAC MENJAČA
800 STEGA 6406.00.00.01
801 PLOČICA 6406-158 PLOČICA
802 ČAURA MENJAČA 6406-157 ČAURA MENJAČA
803 PODLOŠKA FI32.5X45.5X3 6406-155 PODLOŠKA FI32.5X45.5X3
804 SEGER FI32
805 PLOČA  4 LANČ. 6406-1256 PLOČA 4 LANČ.
806 PLASTIČNI TOČKIĆ 6406-57 PLASTIČNI TOČKIĆ
807 LANAC 12.7x4.88x7.75-90ČL. LANAC 12.7x4.88x7.75 - 90ČL.
808 OPRUGA MENJAČA 6406-159 OPRUGA MENJAČA
809 PODMETAČ STEGE 6406-638
810 NALEPNICA MENJAČA 6406-153
811 KVAD. OSOVINA 18 4 REDA 6407-379
812 KVAD. OSOVINA 18 6 REDA 64006-631
813 GRANIČNIK 18 6406-629 GRANIČNIK 18
814 KVAD. OSOVINA 14 4 REDA 6411-544
815 KVAD. OSOVINA 14 6 REDA 6406-630
816 GRANIČNIK 14 6406-628 GRANIČNIK 14
817 MENJAČKA KUTIJA KPT 6406.33
Grupa: ALUMUNUJUMSKI PRENOSNIK
830 KARDAN NA PRENOSNIKU 6406.08.00.02 KARDAN NA PRENOSNIKU
831 KARDAN NA SETV. APARAT. 6406.14.01.04
832 LEVI DEO KUĆIŠTA 6406-264 LEVI DEO KUĆIŠTA
833 DESNI DEO KUĆIŠTA 6406-265
834 ČAURA 6406-266 ČAURA
835 ČAURA 6406-267
836 ZUPČANIK PLAST. Z15 6406-268 ZUPČANIK PLAST. Z15
837 OSOVINICA 6406-269 OSOVINICA
838 KLIZNA PLOČICA 6406-270 KLIZNA PLOČICA
839 ČAURA SA ZUBOM 6406-271 ČAURA SA ZUBOM
840 PRENOSNA PLOČA 6406-273 PRENOSNA PLOČA
841 ČAURA AL. KUĆIŠ. FI6x10x7 6406-274
842 ZUPČANIK NA CEVI Z15
843 ELASTIČNA ČIVIJA 6x30 6406-280 ELASTIČNA ČIVIJA 6x30
844 SEGER FI25
845 UMETAK KARDANA 6406-549 UMETAK KARDANA
846 AL. PRENOSNIK KPT 6406.08 AL. PRENOSNIK KPT
847 PODLOŠKA FI25x0.5
Grupa: SIGURNOSNA SPOJNICA - ZVONCE
850 ČEKIĆ ZVONA 6406.15.00.01 ČEKIĆ ZVONA
851 GLAVČINA-TELO ZVONA 6406-615
852 PLOČICA ČEKIĆA ZVONA 6406-616
853 PLASTIČNI KLIN 6406-617 PLASTIČNI KLIN
854 ZVONCE 6406-618 ZVONCE
855 SEGER FI28 6406-619 SEGER FI28
856 SIG. SPOJNICA-ZVONO KPT SIG. SPOJNICA-ZVONO KPT
857 6406.15
Grupa: NAGAZNI TOČAK-ŠIROKI GUMENI
860 NOSAČ NAGAZNOG TOČKA 6406.21.01
861 NALEPNICA REGUL. DUBINE 6406-430
862 NOSAČ KOREKCIONOG TOČ. 6406-780
863 KOREKCIONI TOČAK 6406-781
864 ČAURA KOREK. TOČKA 6406-782
865 ODSTOJNIK 6406-783
866 KOREKCIONI TOČAK KPT 6406.21.04
867 VIJAK ZAGRTAČA 6406.21.00.01
868 NOSAČ ZAGRTAČ 6406.21.00.02
869 OPRUGA ZAGRTAČA 5023-13
870 BETA OSIGURAČ
871 OSOVINA ZAGRTAČA 6406-840
872 VIJAK NAG. TOČKA 6406.21.00.03
873 PODMETAČ NAG. TOČKA
874 FELNA SA GLAVČINOM
875 FELNA NAG. TOČKA
876 LEŽAJ 6004
877 GUMA NAG. TOČKA 370x165GUMA NAG. TOČKA 370x165
878 OSOVINA NAG. TOČKA 6406-841A
879 NAGAZNI TOČAK KPT 6406.21.05A
880 ZAGRTAČ LEVI 6406.23.02
881 ZAGRTAČ DESNI 6406.23.03
882 NAG. TOČAK SA NOSAČEM
Grupa: PODUPIRAČ KVADRATNE OSOVINE
890 PLOČA LEŽAJA 6514-87
891 LEŽAJ 6514-85
892 OSOVINA LEŽAJA 6514-86
Grupa: NAGAZNI TOČAK-METALNI
895 PUŠKICA FI28 6406.12.01.02 PUŠKICA FI28
896 PUŠKICA FI30
897 PUŠKICA FI32
898 NAGAZNI TOČAK MET. LIV. 6406-398
899 PODMETAČ SA ZUBOM 6406-399 PODMETAČ SA ZUBOM
900 ORING GUMICA 36.2x3 ORING GUMICA 36.2x3
901 SEGER FI28
902 NOSAČ BLATOBRANA 6406.12.02.01
903 GUMA BLTOBRANA 6406-406 GUMA BLTOBRANA
904 LUK BLATOBRANA 6406-403
905 BLATOBRAN KPT 6406.12.02 BLATOBRAN KPT
906 NOSAČ TOČKA 6406.12.00.01 NOSAČ TOČKA
907 STRUGAČ-NOVI TIP 6406.12.00.03S STRUGAČ-NOVI TIP
908 REGULATOR DUBINE 6406.12.00.05
909 ZAGRTAČ 6406.12.00.6B ZAGRTAČ
910 OPRUGA ZAGRTAČA 6406-441 OPRUGA ZAGRTAČA
911 MATICA REGUL. DUBINE 6406-642 MATICA REGUL. DUBINE
912 OSOVINA 6406.12.00.02 OKVIR ČVOR
Grupa: SETVENI APARAT
920 LEŽAJ ZA PSK 116 6406-531
921 ČAURA 16x20x16 6406-532 ČAURA 16x20x16
922 ČAURA 16x24x16 6406-533
923 ZUPČANIK Z12 6406-546 ZUPČANIK Z12
924 GUMENA ZAPTIVKA 6406-547 GUMENA ZAPTIVKA
925 ELIPSASTA PODLOŠKA 6406-548
926 EKSCENTAR SKIDAČA 6406-551 EKSCENTAR SKIDAČA
927 ČAURA BIRAČA 6406-552
928 KAZALJKA 6406-553 KAZALJKA
929 NOSAČ REGULATORA 6406-556 NOSAČ REGULATORA
930 NALEPNICA SEMENA 6406-557
931 RUČICA 6406-559
932 OPRUGA SKIDAČA 6406-560 OPRUGA SKIDAČA
933 ZGLOB EKSCENTRA 6406-561
934 POKLOPAC KUĆ. SETV. APA. 6406-564 POKLOPAC KUĆ. SETV. APA.
935 MATICA POKL. SETV. APAR. 6406-565
936 POKLOPAC SA MAT. KPT 6406.14.03.01
937 TARNI PRSTEN 6406-568 TARNI PRSTEN
938 POKLOPAC SPOLJNI 6406-569 POKLOPAC SPOLJNI
939 POKLOPAC UNUTRAŠNJI 6406-570 POKLOPAC UNUTRAŠNJI
940 POKLOPAC SET. AP. KPT 6406.14.03
941 KUTIJA ZA SEME 6406.14.00.01A KUTIJA ZA SEME
942 PROZOR 6406-581 PROZOR
943 DRŽAČ PROZORA 6406-582
944 ŠIPKA 6406-583
945 PROZOR SA DRŽAČEM KPT 6406.14.00.03
946 KUĆIŠTE SETV. APARATA 6406-591 KUĆIŠTE SETV. APARATA
947 ČAURA 20x24x20 6406-592
948 STOŽER 6406-594
949 PODLOŠKA FI20x0.5 PODLOŠKA FI20x0.5
950 SETVENA PLOČA SETVENA PLOČA
951 ZUPČANIK Z24 PLASTIČNI 6406-595 ZUPČANIK Z24 PLASTIČNI
952 ZUPČANIK Z24 METALNI ZUPČANIK Z24 METALNI
953 PODLOŠKA FI16x0.5
954 ZATVARAČ ISPUSTA SEM. 6406-596 ZATVARAČ ISPUSTA SEM.
955 DNO SETVENOG APARATA 6406-597 DNO SETVENOG APARATA
956 USMERIVAČ 6406-598
957 SKIDAČ SEMENA 6406-599 SKIDAČ SEMENA
958 ŠTITNIK 6406-600 ŠTITNIK
959 OSOVINICA VRATA FI6 6406-601
960 ČAURA 20x28x16 6406-603
961 USADNI VIJAK 6406.14.00.05
962 SETVENI APARAT KPT 6406.14
963 VIJAK USMERIVAČA SEM. VIJAK USMERIVAČA SEM.
Grupa: PARALELOGRAM
980 NOSAČ SA OSOVINOM-ES 6406.13.01 NOSAČ SA OSOVINOM-ES
981 OSLONAC ZVONA 6406-474
982 KONZOLA 6406.13.02 KONZOLA
983 POLUGA PARAL. DONJA 6406.13.03.01 POLUGA PARAL. DONJA
984 ČAURA 25x35X20 6406-266
985 STOŽER VELIKI 6406.13.00.01
986 ČAURA 16x20x16
987 POLUGA PARAL. GORNJA 6406.13.00.02 POLUGA PARAL. GORNJA
988 VELIKA STEGA 6406.13.00.03 VELIKA STEGA
989 VIJAK REGULATORA DUB. 6406.13.00.04
990 RUČICA REG. DUBINE 6406.13.00.05
991 TRN 6406.13.00.06 TRN
992 DRŽAČ SA MATICOM 6406.13.00.07
993 ŠUPLJA OSOVINA 6406-508 ŠUPLJA OSOVINA
994 OSOVINA 6406-509 OSOVINA
995 OSIGURAČ 6406-510
996 OPRUGA PARALELOGRAMA 6406-512
997 RUČICA ZAKLJUČAV. PARA. 6406-513 RUČICA ZAKLJUČAV. PARA.
998 OPRUGA ZAKLJUČAVANJA 6406-514
999 VIJAK DUŽI 6406-515 VIJAK DUŽI
1000 VIJAK KRAĆI 6406-516
1001 ČAURA 6406-519
1002 OKRETIŠTE 6406-522
1003 GRANIČNIK 6406-523 GRANIČNIK
1004 KULISA 6406-524 KULISA
1005 SKLOPKA 6406-525
1006 PODLOŠKA 25.5x40x2 6406-526
1007 OPRUGA REGUL. DUBINE 6406-527 OPRUGA REGUL. DUBINE
1008 ČAURA RASEČENA 6406-452B
1009 VIJAK RAS. ČAURE M14x60 6406-453 VIJAK RAS. ČAURE M14x60
1010 KUGLICA FI12.7 KUGLICA FI12.7
1011 RUČICA FIKSIRA. REGULA. 6406.00.00.02 RUČICA FIKSIRA. REGULA.
1012 ČEP REGULATORA PLAST. 6406-645
1013 UMETAK ULAGAČA ZA KUK. UMETAK ULAGAČA ZA KUK.
1014 UMETAK ULAGAČA ZA REP.
1015 UMETAK ULAGAČA UNIV.
1016 ULAGAČ ZA KUKURUZ KPT ULAGAČ ZA KUKURUZ KPT
rezervni delovi za sejalice za žito pšenicu kukuruz lucerku sejalice i redervni delovi za sejalice proizvodnja sejalica popravka sejalica grantni tok za sejalice popravka sejalica za žito popravka sejalica za kukuruz proizvodnja sejalica rezervni delovi za sejalice za zito i kukuruzpopravka sejalica za zito i kukuruz rezervni delovi za sejalice rezervni delovi za sejalice za žito pšenicu kukuruz lucerku sejalice i redervni delovi za sejalice proizvodnja sejalica popravka sejalica grantni tok za sejalice popravka sejalica za žito popravka sejalica za kukuruz proizvodnja sejalica rezervni delovi za sejalice za zito i kukuruzpopravka sejalica za zito i kukuruz rezervni delovi za sejalice rezervni delovi za sejalice za žito pšenicu kukuruz lucerku sejalice i redervni delovi za sejalice proizvodnja sejalica popravka sejalica grantni tok za sejalice popravka sejalica za žito popravka sejalica za kukuruz proizvodnja sejalica rezervni delovi za sejalice za zito i kukuruzpopravka sejalica za zito i kukuruz rezervni delovi za sejalice rezervni delovi za sejalice za žito pšenicu kukuruz lucerku sejalice i redervni delovi za sejalice proizvodnja sejalica popravka sejalica grantni tok za sejalice popravka sejalica za žito popravka sejalica za kukuruz proizvodnja sejalica rezervni delovi za sejalice za zito i kukuruzpopravka sejalica za zito i kukuruz rezervni delovi za sejalice